Ο τομέας των υπηρεσιών αποτελεί την κυρίαρχη οικονομική δύναμη σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς σηματοδοτεί την μετάβαση των οικονομιών από το επίπεδο των αναπτυσσόμενων, σε αυτό των αναπτυγμένων. Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες τις ιδιαιτερότητες του μάρκετινγκ των υπηρεσιών συγκριτικά με το μάρκετινγκ των προϊόντων και τις επιπτώσεις τους στη συμπεριφορά των καταναλωτών και στις πρακτικές διοίκησης και μάρκετινγκ. Καθώς τα βασικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών σε αντιπαραβολή με αυτά των προϊόντων με υλική υπόσταση επηρεάζουν βασικές στρατηγικές επιλογές του μάρκετινγκ στις υπηρεσίες. Κατά την διάρκεια της διδασκαλίας του μαθήματος συζητούνται θέματα που σχετίζονται με την ποιότητα της υπηρεσίας, τη σημασία των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, τη σημασία του χώρου και των διαδικασιών παροχής των υπηρεσιών. Τέλος, παρουσιάζονται θέματα που σχετίζονται με τη στρατηγική τοποθέτηση και την επικοινωνία καθώς και τη δημιουργία και διαχείριση μακροπρόθεσμων σχέσεων με πελάτες.