Εικονικό μάθημα για την πραγματοποίηση διδακτορικής έρευνας. Περιλαμβάνει εργαλεία αυτοαξιολόγησης στα Μαθηματικά.