Σκοπός του μαθήματος είναι να εκπαιδεύσει τους σπουδαστές στο να καταρτούν και να σχεδιάζουν τουριστικά προγράμματα που να περιλαμβάνουν οργανωμένες ξεναγήσεις τόσο σε χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος όσο και σε περιοχές φυσικού κάλλους της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, οι επιμέρους στόχοι για τους φοιτητές συνοψίζονται στα εξής: -να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα της ξενάγησης στα πλαίσια του οργανωμένου τουρισμού -να εμπεδώσουν το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τη δραστηριότητα της ξενάγησης στην Ελλάδα -να εκπαιδευτούν στο να εντάσσουν ξεναγήσεις στο πρόγραμμα μιας εκδρομής -να μάθουν να σχεδιάζουν πρακτικά υλοποιήσιμα προγράμματα εκδρομών και περιηγήσεων -να αντιληφθούν τις δυσκολίες οργάνωσης ενός τουρ -να προσαρμόζουν τα προγράμματα ξεναγήσεων στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα εντός γκρουπ -να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες και τα νέα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην προώθηση τουριστικών πακέτων -να είναι σε θέση να διακρίνουν τις επιμέρους συνιστώσες της ξεναγικής δραστηριότητας Περιεχόμενα του μαθήματος: Τουριστική βιομηχανία και Ξενάγηση/Το επάγγελμα το ξεναγού στην Ελλάδα-Τι είναι ξενάγηση/ Νομοθεσία για ξενάγηση σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία/Ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού και Ξενάγηση/Νέες Τεχνολογίες και Ξενάγηση/Ο ρόλος των Νέων Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στην ανάπτυξη του Τουρισμού/Παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου και κατασκευή ταυτότητας (branding)/Ιδεολογική Χρήση της Γλώσσας και Ξενάγηση/Αρχαιολογικοί χώροι και Μουσεία της Ελλάδας/Διαπολιτισμικότητα και ΑΜΕΑ στον Τουρισμό