Δύο κοινά μαθήματα για όλες τις κατευθύνσεις:

1. Ποσοτικές μέθοδοι ανάλυσης στοιχείων έρευνας

2. Στρατηγική Διοίκηση

3. ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΠΟΥ ΘΑ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ