Πτυχιακή εργασία ή τρίμηνη πρακτική άσκηση και υποχρεωτικά μαθήματα ανα κατεύθυνση