Η κατεύθυνση είναι ανενεργή για το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες του δικαίου ανταγωνισμού, να τους καταστήσει ικανούς για την επίλυση απλών πρακτικών ζητημάτων και να τους εξοικειώσει με τη σχετική νομική ορολογία.

Το μάθημα πραγματεύεται τις βασικές έννοιες του δικαίου ανταγωνισμού, τόσο στην ελληνική όσο και στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, και τους περιορισμούς που αυτό εισάγει στη συμπεριφορά των επιχειρήσεων, καθώς και τη διαδικασία εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού από τις διοικητικές αρχές και τα δικαστήρια.