Η κατεύθυνση είναι ανενεργή για το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021

Η  απαλλακτική εργασία μπορεί να είναι:

από 2500 μέχρι 3000 λέξεις ατομική εργασία. Η καταμέτρηση των λέξεων θα γίνει χωρίς τη βιβλιογραφία. Η βιβλιογραφία θα πρέπει να παρατεθεί σε μορφή Harvard ή APA.Η ανάρτηση των εργασιών θα γίνει στην πλατφόρμα exams–sod του μαθήματος μας,  με καταληκτική ημερομηνία 25-06-2024.

Προτεινόμενες Θεματικές εργασιών: 1.Ο δημόσιος τομέας στις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, 2. Ο ιδιωτικός τομέας στις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, 3. Διαχωρισμός και οργάνωση υπηρεσιών υγείας/πρόνοιας, 4. Ενδό-νοσοκομειακές υπηρεσίες, 5. Εξώ-νοσοκομειακές υπηρεσίες, 6. Οι ρόλοι στη διοίκηση υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, 7. Διαχείριση συγκρούσεων στο χώρο της υγείας, 8. Στρατηγικός σχεδιασμός μιας μονάδας υγείας, 9.  Η κατάρτιση ενός business plan για δημόσιο οργανισμό υγείας και πρόνοιας, 10. Η κατάρτιση ενός business plan για ιδιωτικό οργανισμό υγείας και πρόνοιας, 11. Στρατηγική τοποθέτηση μιας μονάδας υγείαςή πρόνοιας  με βάση τις δυνάμεις του Porter,12. Μέθοδοι και τεχνικές επιχειρησιακής διοίκησης και προγραμματισμού μιας μονάδας υγείας/πρόνοιας, 13. Θέμα που θα επιλέξετε οι ίδιοι στα πλαίσια του μαθήματος μας, κατόπιν επικοινωνίας με την διδάσκουσα.

Μπορείτε να επικεντρωθείτε είτε σε μια από τις παραπάνω θεματικές ή μπορείτε να συνδυάσετε μια με δυο θεματικές, ανάλογα με το υλικό στο οποίο θα έχετε πρόσβαση, κατόπιν επικοινωνίας με την διδάσκουσα.

Για υποστήριξη-απορίες,  είμαστε σε επικοινωνία μέσω  email ouraniagouna@gmail.com ή και δια ζώσης κατά την διάρκεια των μαθημάτων μας.

Καλή επιτυχία  Δρ. Ουρανία Γκούνα