Μετά το πέρας του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες αναμένεται, μεταξύ άλλων, να:

• Εξετάσουν τις βασικές πτυχές του ψηφιακού μάρκετινγκ στον κλάδο της υγείας

• Διεξάγουν συγκριτική ανάλυση μεταξύ των διαθέσιμων εργαλείων ψηφιακού μάρκετινγκ σε μονάδες υγείας και πρόνοιας

• Προτείνουν μεθόδους για την αποτελεσματική διαχείριση της αλληλεπίδρασης με ασθενείς/θεραπευόμενους/χρήστες σε οnline περιβάλλον

• Εξετάζουν τρόπους για τη βελτίωση της εμπειρίας υγειονομικής περίθαλψης με τη χρήση των νέων τεχνολογιών

• Είναι σε θέση να αναπτύξουν στρατηγική ψηφιακού μάρκετινγκ σε μονάδες υγείας