Το Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, (πρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης) οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών» («Master of Science in Tourism Management & Business Administration») σύμφωνα με το ΦΕΚ τ.Β’ 2299/23-10-2015 και το ΦΕΚ τ.Β’ 1535/4-5-2018. Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί χωρίς τέλη φοίτησης.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών» με τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

  1. Διοίκηση Ξενοδοχειακών & Ταξιδιωτικών Επιχειρήσεων.
  2. Μάρκετινγκ & Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών
  3. Διοίκηση Ειδικών Μορφών Τουρισμού

Ο τίτλος της κατεύθυνσης που επιλέγει ο κάθε φοιτητής, αναγράφεται στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) που του απονέμεται.

Ιστοσελίδα του προγράμματος www.tourism-master.gr

Email Γραμματείας: information@tourism-master.gr

Τηλέφωνο Γραμματείας: 2310013450, 2310013814