Η σημασία του σχεδιασμού και της αξιολόγησης στα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων. Η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών. Η διατύπωση σκοπού και στόχων. Η διαμόρφωση του αναλυτικού περιεχομένου. Οι εκπαιδευτικές τεχνικές. Η επιλογή των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων. Τεχνικές ανάπτυξης ήπιων δεξιοτήτων