ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αρχιτεκτονική Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων. Το Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων (ER). Το Εκτεταμένο Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων (Extended ER). Το Σχεσιακό Μοντέλο. Η Γλώσσα SQL. Σχεσιακή Άλγεβρα. Κανονικές Μορφές.