Φοιτητές της Κατεύθυνσης «Διοίκηση Ειδικών Μορφών Τουρισμού» παρακολουθούν υποχρεωτικά τα παρακάτω δύο μαθήματα «κατεύθυνσης»:

  • Τουρισμός Πολιτιστικής Κληρονομιάς (6 ECTS)
  • Θεματικές Μορφές Τουρισμού (6 ECTS)

Επίσης, φοιτητές της ίδιας κατεύθυνσης επιλέγουν ένα από τα παρακάτω μαθήματα «επιλογής»:

  • Ηλεκτρονικά Συστήματα & Κανάλια Διανομής στον Τουρισμό (6 ECTS)
  • Επενδυτικές Μελέτες και Χρηματοδότηση στον Τουρισμό (6 ECTS)

Εναλλακτικά είδη θεματικών μορφών τουρισμού: συνεδριακός τουρισμός, αθλητικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, καταδυτικός τουρισμός, αγροτουρισμός, οικοτουρισμός, τουρισμός πόλεων, τουρισμός κατανάλωσης, τουρισμός υγείας και ευεξίας, εκπαιδευτικός τουρισμός, πολιτιστικός τουρισμός, μαύρος τουρισμός και θανατουρισμός, τουρισμός περιπέτειας, χειμερινός και χιονοδρομικός τουρισμός, ορειβατικός και ορεινός τουρισμός, οινοτουρισμός, γαστρονομικός τουρισμός, τουρισμός κρουαζιέρας, θρησκευτικός και προσκυνηματικός τουρισμός, κ.α.

Ορισμοί του πολιτισμού και της κληρονομιάς, επισκέπτη κίνητρα, τη συμπεριφορά και τη διαχείριση, τη διατήρηση των τόπων, την προστασία, την ερμηνεία, την προσβασιμότητα και τη χρηματοδότηση. Πολιτιστικός τουρισμός: έννοια και τη σχέση μεταξύ του τουρισμού και του πολιτισμού. Η επίδραση του πολιτισμού σχετικά με την ελκυστικότητα και την ανταγωνιστικότητα του προορισμού, το καταστατικό του πολιτιστικού τουρισμού. Οργανώσεις προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από διακυβερνητικούς οργανισμούς (όπως η UNESCO και το Συμβούλιο της Ευρώπης) και μη-κυβερνητικές οργανώσεις (όπως το Διεθνές Μουσείο Συμβουλίου, Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Ευρωπαϊκό Κέντρο του Πανεπιστημίου για τα πολιτιστικά αγαθά). Μελέτη της Σύμβασης της UNESCO για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς Λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά.