Οι φοιτητές αυτής της κατεύθυνσης παρακολουθούν υποχρεωτικά τα μαθήματα:

  • Πολιτική και Στρατηγική Τουριστικών Επιχειρήσεων & Οργανισμών (6 ECTS)
  • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν στον Τουρισμό (6 ECTS)

Παρακολουθούν υποχρεωτικά τα παρακάτω δύο μαθήματα «κατεύθυνσης»:

  • Διοίκηση Υπηρεσιών Φιλοξενίας & Ξενοδοχειακών Λειτουργιών (6 ECTS)
  • Διοίκηση Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών & Αεροπορικών Επιχειρήσεων (6 ECTS)

Επίσης, φοιτητές της ίδιας κατεύθυνσης επιλέγουν ένα από τα παρακάτω μαθήματα «επιλογής»:

  • Ηλεκτρονικά Συστήματα & Κανάλια Διανομής στον Τουρισμό (6 ECTS)
  • Επενδυτικές Μελέτες και Χρηματοδότηση στον Τουρισμό (6 ECTS)

Παρουσίαση-ανάλυση τουριστικών προορισμών. Λειτουργία και διοίκηση ταξιδιωτικού γραφείου. Κοστολόγηση μεταφορών και διοργάνωσης ταξιδιών. Οργάνωση και κόστος ξεναγήσεων. Συμφωνίες κρατήσεων καταλυμάτων. Αξιολόγηση προορισμών. Τιμολογιακή πολιτική μεταφορών. Εκτίμηση και Αξιολόγηση Target Group. Σύνθεση και προώθηση ταξιδιωτικού προγράμματος. Κατασκευή και λειτουργία αυτόματου προγράμματος κατασκευής τουριστικών πακέτων. Διοίκηση και μάρκετινγκ αεροπορικών εταιριών. Τεχνικές πωλήσεων στον αεροπορικό κλάδο.